I-DEN VIETNAM

Company Name I-DEN VIETNAM CO.,LTD 
Abbreviated Name IDVM(Enterprise Code : 3603438688)
Address Land lot no.18, Road 8, Giang Dien IP, Giang Dien Ward, Trang Bom District, Dong Nai Province, Vietnam
General Director YASURO IKEUCHI
Charter Capital 147,000 USD
Registration Date 2017/1

Nội dung nghiệp vụ

Chế tạo, sản xuất tủ điện
Chế tạo, sản xuất tủ điện chất lượng Nhật Bản

Công Ty I-den tại Việt Nam vận dụng hệ thống theo phần mềm độc đáo IWS, Tủ điện sẽ được thiết kế tại Nhật Bản, và được lắp ráp tại Việt Nam. khả năng sản xuất tủ điện với số lượng lớn.
"Sản phẩm lắp ráp tại Việt Nam chất lượng đồng nhất với Nhật bản cả về thời gian giao hàng, giá cả, chất lượng, an toàn, đội ngũ nhân lực được đào tạo chuyên nghiệp theo Nhật Bản."

Chế tạo, sản xuất tủ điện

Sản phẩm lắp ráp tại Việt Nam chất lượng đồng nhất với Nhật bản cả về thời gian giao hàng, giá cả, chất lượng, an toàn, đội ngũ nhân lực được đào tạo chuyên nghiệp theo Nhật Bản.

Chế tạo, sản xuất tủ điện